POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝMI FARBAMI
  

Odmasťovanie
Odmasťovanie výrobkov pred nanášaním práškovej farby vykonávame v polouzavretej kabíne vysokotlakým čistiacim zariadením , alebo sprchovým spôsobom za pomoci špičkových odmasťovadiel DURIDINE s prísadou železitého fosfátu, ktorý vytvára podkladovú vrstvu pre práškovú farbu
Uvedené odmasťovadlá sú ekologicky nezávadné

  

 

  

Lakovanie
Nanášanie práškových farieb (TIGER, PULVERLACK, PULVERIT, JOTUN, BALAKOM, a i.) vykonávame špičkovou technológiou :
   1. elektrostatickým spôsobom
   2. elektrokinetickým spôsobom (tzv. TRIBO)
Obidva spôsoby sa aplikujú na výrobok v uzavretých kabínach s dokonalým odsávaním a zachytávaním prebytočného prášku, čo zabezpečuje ekologicky čistú technológiu s minimálnym odpadom prášku. Zachytený prášok sa preosiaty na pneumatickom vibračnom site znovu použije v procese nanášania pridávaním do novej farby. Čistotu a množstvo tlakového vzduchu pri nanášaní farieb zabezpečuje lamelový kompresor s naśledným vyčistením a vysušením.

  

 

  

Vytvrdzovanie farby
Vytvrdzovanie nanesenej práškovej farby vykonávame v elektrickej peci s dokonalou "PID"-reguláciou teploty a času vytvrdzovania, čo zabezpečuje dokonalé prilnutie farby k nafosfátovanému povrchu a požadované vlastnosti uvedenej povrchovej úpravy výrobkov.
Veľkosť striekaného dielca ja daná veľkosťou vytvrdzovacej pece t.j. šírka x výška x dĺžka (1000x1400x2400mm)